Przejdź do treści

RODO


W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Pracownia Projektowa mgr inż. Marcin Kopytiuk Sp. z o.o. informuje, że:

1.Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Pracownia Projektowa mgr inż. Marcin Kopytiuk Sp. z o.o., przy ul. Towarowa 23, 43-100 Tychy, pod numerem NIP: 6463009874, tel. 531 570 564, e-mail: wodkan.projekt24@gmail.com.

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 531 570 564 lub adresem e-mail: budowaprzylaczy@gmail.com.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Pracownie Projektową mgr inż. Marcin Kopytiuk Sp. z o.o. w oparciu o prawnie uzasadniony interes firmy. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne i śłuży do udzielenia odpowiedzi ws. oferty zaprojektowania przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych lub budowy przyłączy.

4.Dane osobowe będą przechowywane w okresie niezbędnym dla spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie przewidzianym przepisami prawa.

5.Właściciel, którego dane są przetwarzane przez Administratora, ma prawo do: żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy też przenoszenia danych. W przypadku uznania przez Właściciela danych osobowych, że przetwarzanie jego danych narusza powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.© 2023 Marcin Kopytiuk

© 2023 Marcin Kopytiuk
Wróć do spisu treści