O firmie     Oferta     Teren działania     Cennik     Kontakt         


W celu przedstawienia Państwu oferty cenowej wykonania dokumentacji projektowej
przyłączy oraz sieci sanitarnych, proszę o wyslanie na adres e-mail:
wodkan.projekt24@gmail.com
podstawowych danych: tj.
  • lokalizacji inwestycji (nazwy miasta, ulicy oraz numer działki budowlanej);
  • rodzaju projektu (np. przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne,                                                               przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne).
Odpowiedz, wraz z ofertą cenową wykonania dokumentacji projektowej,
zostanie do Państwa wysłana drogą elektroniczną w przeciągu 24 godzin.

Pozostałe usługi ujęte w ofercie, mogą zostać wycenione po ustaleniu z Inwestorem
szczegółów dotyczących dokumentacji projektowej.