O firmie     Oferta     Teren działania     Cennik     Kontakt         


Pracownia Projektowa
oferuje kompleksowe usługi projektowe w zakresie:

 • sieci wodociągowych wraz z przyłączami;
 • sieci kanalizacyjnych wraz z przyłączami;
 • sieci gazowych wraz z przyłączami;
 • sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami;
 • wewnętrznych instalacji wodno - kanalizacyjnych, co, cwu, oraz gazowych;
 • instalacji odzysku ciepła oraz solarnych;
 • instalacji ppoż.;
 • instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z automatyką;
 • instalacji podciśnieniowego odwadniania dachów  oraz odzysku deszczówki;
 • przydomowych stacji uzdatniania wody;
 • hydroforni oraz pompowni wody i ścieków.